Nota legal

En cumprimento da lei LSSI 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, informámoslle que o presente aviso legal regula o uso do espazo web https://carpinteriarivas.net/ (en diante, ‘espazo web’), propiedade de José Luis Rivas Souto con NIF: 35440798Y e domicilio en Trabadela, 6 – Ribela | 36687  A Estrada (en diante, ‘Carpintería Rivas’).
LEXISLACIÓN

Con carácter xeral as relacións entre Carpintería Rivas cos usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes neste espazo web, encóntranse sometidas á lexislación e xurisdición españolas.

USO E ACCESO DE USUARIOS

O usuario queda informado, e acepta, que o acceso aos contidos do presente espazo web non supón, en modo ningún, o inicio dunha relación comercial con Carpintería Rivas, e en ningún caso constitúe asesoramento legal ou profesional.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Os dereitos de propiedade intelectual do contido das páxinas web, o seu deseño gráfico e códigos son titularidade de Carpintería Rivas e, polo tanto, queda prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade que se poida realizar cos contidos das súas páxinas web nin aínda citando as fontes, salvo consentimento por escrito de Carpintería Rivas.

CONTIDO DA WEB E ENLACES LINK

Carpintería Rivas resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida no seu espazo web podendo mesmo limitar ou non permitir o acceso á devandita información a certos usuarios.

Carpintería Rivas non asume responsabilidade ningunha pola información contida en páxinas web de terceiros ás que se poida acceder por “links” ou enlaces dende calquera espazo web propiedade de Carpintería Rivas. A presenza de “links” ou enlaces nas páxinas de Carpintería Rivas ten finalidade meramente informativa e en ningún caso supón suxestión, convite ou recomendación sobre estes.

PROTECCIÓN DE DATOS

A efecto dos previsto na lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, Carpintería Rivas informa o usuario da existencia de ficheiros automatizados de datos de carácter persoal inscritos no Rexistro Xeral de Protección de Datos. A finalidade/é principal/é destes ficheiros é a xestión, administración e mantemento dos servizos prestados e/ou contratados, e para actividades comerciais e de mercadotecnia,

ENVIO E REXISTRO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

O envío de datos de carácter persoal é obrigatorio para contactar e recibir información sobre os servizos prestados por Carpintería Rivas. Así mesmo, non facilitar datos persoais solicitados ou non aceptar a presente política de protección de datos supón a imposibilidade de subscribirse, rexistrar ou recibir información dos devanditos servizos.

De acordo ao establecido na lei orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de protección de datos de carácter persoal, informámoslle que os datos persoais que se obteñan como consecuencia do seu envío de datos persoais, serán incorporados aos ficheiros indicados anteriormente titularidade de Carpintería Rivas, con domicilio en Trabadela, 6 – Ribela | 36687  A Estrada, tendo implementar as medidas de seguridade do real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da lei orgánica 15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal.

EXACTITUDE E VERACIDADE DOS DATOS FACILITADOS

O usuario que envía a información a Carpintería Rivas, é o único responsable da veracidade e corrección dos datos incluídos. Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de rexistro ou subscrición.

Carpintería Rivas non responde da veracidade das informacións que non sexan de elaboración propia e das que se indique outra fonte, polo que tampouco asume responsabilidade ningunha en canto a hipotéticos prexuízos que puidesen orixinarse polo uso da devandita información.

CESIÓN DE DATOS A TERCEIROS

Carpintería Rivas non cederá os datos persoais a terceiros. Non obstante, no caso de ser cedidos a algún terceiro producirase unha información previa, solicitando o consentimento expreso do afectado.

EXERCICIO DE DEREITOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN E OPOSICIÓN

Poderá dirixir as súas comunicacións e exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición a través de correo electrónico info@carpinteriarivas.net, xunto con proba válida en dereito, como fotocopia do DNI e indicando no asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.

UTILIZACIÓN DE COOKIES

Carpintería Rivas utiliza cookies para obter información e realizar análises estatísticas sobre o uso do espazo web www.carpinteriarivas.net e para permitir o funcionamento dalgúns servizos. As cookies que utiliza Carpintería Rivas son anónimas e non se refiren aos datos persoais do usuario nin dan acceso a datos que o usuario poida ter no seu disco duro.

Para obter máis información sobre as cookies que utiliza Carpintería Rivas pode ler a nosa sección de política de cookies.

ACEPTACIÓN E CONSENTIMENTO

O usuario declara ter sido informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento destes por parte de Carpintería Rivas, na forma e para as finalidades indicadas na presente política de protección de datos persoais.

CAMBIOS NA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Carpintería Rivas resérvase o dereito a modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais así como a prácticas da industria. No devandito suposto Carpintería Rivas, anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.